Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

www.sp41.mssm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona http://sp41.mssm.pl została zaprojektowana tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami zwiększającymi dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • brak mapy - część zdjęć nie posiada tekstów alternatywnych.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Kajzer, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 248 18 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

– lokalizacja ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

  • od ulicy Gierałtowskiego 15 - wejście główne (jest dostosowane do osób niepełnosprawnych),

  • od placu zabaw (za drzwiami schody prowadzące na parter)

  • od strony tarasu (za drzwiami schody prowadzące na parter)

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym od strony ulicy Gierałtowskiego (portiernia) są pracownicy obsługi.

Nad wejściem głównym do budynku brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się na parterze ułatwiony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na piętro pierwsze i drugie w budynku dojście możliwe jedynie schodami.

W budynku nie ma windy.

Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze budynku, jest dostępny bez barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

Adres: ul. Gierałtowskiego 15
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 2481828
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedury i wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności - SP 41 (3).docx)Deklaracja dostępności - SP 41 (3).docx[ ]17 kB2021-03-14 10:50

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information